Lãnh đạo Ủy ban
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Quốc Cường
Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Trương Quốc Cường
2 Trần Văn Tùng
Phó Chủ tịch UB Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch UB Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Trần Văn Tùng
3 Cao Quốc Hưng
Phó Chủ tịch UB Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó Chủ tịch UB Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Cao Quốc Hưng
4 Phùng Đức Tiến
Phó Chủ tịch UB Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch UB Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Phùng Đức Tiến
5 Nguyễn Thanh Phong
Phó Chủ tịch thường trực
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Phó Chủ tịch thường trực UB Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Nguyễn Thanh Phong
6 Nguyễn Thị Minh Hà
Tổng thư ký
Phó Giám đốc Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, Tổng thư ký Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII
Nguyễn Thị Minh Hà
Đầu mối Codex tại các Bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng Linh
Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nguyễn Hoàng Linh
Thành viên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hùng Long
Ủy viên
Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
Nguyễn Hùng Long
2 Nguyễn Hoàng Linh
Ủy viên
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Hoàng Linh
3 Nguyễn Thu Thủy
Ủy viên
Phó Cục trưởng Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Thu Thủy
4 Bùi Sỹ Doanh
Ủy viên
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bùi Sỹ Doanh
5 Lê Bá Anh
Ủy viên
Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lê Bá Anh
6 Nguyễn Giang Thu
Ủy viên
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công Uỷ viên nghệ và môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Giang Thu
7 Nguyễn Huy Hoàn
Ủy viên
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương
Nguyễn Huy Hoàn
8 Nguyễn Văn Khôi
Ủy viên
Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nguyễn Văn Khôi
9 Cao Trọng Quý
Ủy viên
Phụ trách phòng Công nghiệp thực phẩm, Cục Công nghiệp - Bộ Công thương
Cao Trọng Quý
10 Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ủy viên
Phó trưởng phòng TBT, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
Nguyễn Thị Hoàng Anh
11 Nguyễn Ngọc Châm
Ủy viên
Phó giám đốc, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nguyễn Ngọc Châm
12 Lương Thanh Uyên
Ủy viên
Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lương Thanh Uyên
13 Trần Đình Luân
Ủy viên
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trần Đình Luân
14 Ngô Thị Ngọc Hà
Ủy viên
Phó Viện trưởng Viện tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
Ngô Thị Ngọc Hà
15 Phạm Thị Sáng
Ủy viên
Trưởng phòng Tiêu chuẩn 4, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Phạm Thị Sáng
16 Bùi Quang Thuật
Ủy viên
Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm - Bộ Công thương
Bùi Quang Thuật
17 Chu Kỳ Sơn
Ủy viên
Viện trưởng Viện công nghệ sinh học và công nghiệp thực phẩmTrường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chu Kỳ Sơn
18 Nguyễn Thị Minh Tú
Ủy viên
Phó Viện trưởng Viện công nghệ sinh học và công nghiệp thực phẩm- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyễn Thị Minh Tú
19 Lê Danh Tuyên
Ủy viên
Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế
Lê Danh Tuyên
20 Nguyễn Hồng Trường
Ủy viên
Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế
Nguyễn Hồng Trường
21 Trần Văn Học
Ủy viên
Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam
Trần Văn Học
22 Trần Hoàng Yến
Ủy viên
Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO - Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Trần Hoàng Yến
23 Trần Đáng
Ủy viên
Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng
Trần Đáng
24 Lê Văn Truyền
Ủy viên
Phó Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng
Lê Văn Truyền
25 Nguyễn Duy Lâm
Ủy viên
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học vị công nghệ lương thực | thực phẩm Việt Nam (VAFoST)
Nguyễn Duy Lâm
26 Nguyễn Hữu Dũng
Ủy viên
Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện An toàn thực phẩm (FSI ) - Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT
Nguyễn Hữu Dũng
27 Trần Phương Bắc
Ủy viên
Luật sư trưởng, Giám đốc tuân thủ - Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa
Trần Phương Bắc
28 Nguyễn Quốc Khánh.
Ủy viên
Giám đốc điều hành khối nghiên cứu và phát triển, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VINAMILK)
Nguyễn Quốc Khánh.
29 Đỗ Hữu Hào
Ủy viên
Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH LAVIE
Đỗ Hữu Hào
30 Hà Thị Kim Dung
Ủy viên
Trưởng phong quy chế, Công ty TNHH NESTLE Việt Nam
Hà Thị Kim Dung
31 Nguyễn Thanh Bình
Ủy viên
Giám đốc đối ngoại và truyền thông, Công ty TNHH Mead Johnson Nutitrion Việt Nam
Nguyễn Thanh Bình
32 Nguyễn Xuân Hoàng
Ủy viên
Phó Viện trưởng Viện Thực phẩm chức năng.
Nguyễn Xuân Hoàng
33 Cao Hoàng Nam
Ủy viên
Phó Tổng Giám đốc đối ngoại và truyền thông, Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Cao Hoàng Nam
34 Nguyễn Duy Vương
Ủy viên
Trưởng phòng chế định - Công ty TNHH Frieslars Carnpina Việt Nam
Nguyễn Duy Vương
35 Nguyễn Hồng Uy
Ủy viên
Giám đốc Đăng ký và Ngoại vụ. Văn phòng đại diện Abbots Laboratories SA
Nguyễn Hồng Uy
36 Nguyễn Văn Nhít
Ủy viên
Giám đốc, Công ty Cổ phần dược phần VINAPHAR
Nguyễn Văn Nhít
37 Phạm Thị Thu Sương
Ủy viên
Giám đốc phụ trách đăng ký sản phẩm, Công ty THHH Brenntag Việt Nam
Phạm Thị Thu Sương
38 Mickael Retailleau
Ủy viên
Tổng Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Ngon Cổ điển
Mickael Retailleau
39 Nguyễn Tuấn Cường
Ủy viên
Tổng giám đốc - Công ty TNHH Kiến Vương
Nguyễn Tuấn Cường
40 Trần Quang Trung
Ủy viên
Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam
Trần Quang Trung
41 Lê Hoàng Vinh
Ủy viên
GĐ đăng ký sản phẩm ngành hàng dinh dưỡng và sức khỏe – Công ty TNHH Dupont Việt Nam
Lê Hoàng Vinh
42 Masaya Watanabe
Ủy viên
Giám đốc Công ty TNHH Yakult Việt Nam
Masaya Watanabe
43 TrầnThị Băng Tuyết
Ủy viên
Trưởng bộ phận khoa học và chính sách - Văn phòng đại diện Công ty Coca Cola Southeast Asia Inc
TrầnThị Băng Tuyết
44 Phan Thị Kim
Ủy viên
Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam
Phan Thị Kim
45 Đào Thị Mai Phương.
Ủy viên
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam
Đào Thị Mai Phương.
Văn phòng Codex Việt Nam Ngõ 135 phố Núi Trúc – Quận Ba Đình - Hà Nội
   Tel:  84 4 38464489 (3070)
  E.mail: codexvn@vfa.gov.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây