Lên phía trên
Khi PTN có thay đổi thông tin liên hệ (địa chỉ, người liên hệ…) so với phiếu đăng ký ban đầu thì phải thông báo cho ai, như thế nào?
Câu hỏi:
Khi PTN có thay đổi thông tin liên hệ (địa chỉ, người liên hệ…) so với phiếu đăng ký ban đầu thì phải thông báo cho ai, như thế nào?
Trả lời:
Sau khi đã đăng ký tham gia mà PTN có thay đổi thông tin đặc biệt là người liên hệ, địa chỉ gửi mẫu phải gửi phiếu đăng ký mới về ngay cho P.TNTT qua đường email. Bởi vì, trong trường hợp Ban tổ chức đã gửi mẫu theo địa chỉ cũ thì PTN phải chịu hoàn toàn chi phí gửi lại mẫu
Lên phía trên
PTN có thể yêu cầu hủy, không tiếp tục tham gia chương trình TNTT sau khi đã đăng ký không?
Câu hỏi:
PTN có thể yêu cầu hủy, không tiếp tục tham gia chương trình TNTT sau khi đã đăng ký không?
Trả lời:
Đối với các chương trình TNTT theo kế hoạch năm: PTN phải chịu một phần phí khi muốn hủy chương trình trong các trường hợp sau:
- Hủy tham gia khi đã kết thúc thời hạn nhận đăng ký nhưng chưa gửi mẫu: PTN phải chịu 20 % phí tham gia;
- Hủy tham gia khi đã gửi mẫu đến PTN: PTN phải chịu 50 % phí tham gia.
Đối với các chương trình TNTT theo yêu cầu riêng: Việc hủy chương trình tùy theo sự thỏa thuận giữa PTN và AOV tại hợp đồng dịch vụ.
Lên phía trên
Một PTN có thể đăng ký mua nhiều mẫu trong một chương trình TNTT được hay không?
Câu hỏi:
Một PTN có thể đăng ký mua nhiều mẫu trong một chương trình TNTT được hay không?
Trả lời:
Để đảm bảo tính công bằng giữa các PTN và tính khách quán của kết quả TNTT, mỗi chương trình TNTT, các PTN sẽ nhận được cùng một số lượng mẫu thử như nhau để phân tích. Thông thường, khối lượng/thể tích của mẫu thử đã được tính đến việc sự khác nhau về khối lượng/thể tích mẫu khi phân tích giữa các phương pháp thử khác nhau. Vì vậy, PTN không cần phải mua thểm mẫu để phân tích trong quá trình diễn ra chương trình.
Tuy nhiên, trong trường hợp PTN muốn có thêm mẫu để kiểm soát chất lượng nội bộ của mình, AOV có thể xem xét và gửi lại mẫu sau khi đã ban hành báo cáo kết thúc chương trình cho các PTN.
Lên phía trên
AOV có thực hiện các chương trình TNTT theo yêu cầu riêng ngoài kế hoạch không?
Câu hỏi:
AOV có thực hiện các chương trình TNTT theo yêu cầu riêng ngoài kế hoạch không?
Trả lời:
Có, AOV luôn mong muốn nhận được các yêu cầu tổ chức chương trình riêng của các PTN tham gia. Các chương trình TNTT theo kế hoạch năm thường là các chương trình được lựa chọn từ kết quả khảo sát nhu cầu tham gia TNTT của các PTN được thu thập theo từng năm, vì vậy các chương trình này có thể sẽ không phù hợp với những PTN có nền mẫu và các chỉ tiêu quá đặc thù. Khi các chương trình TNTT theo kế hoạch năm của AOV không phù hợp với yêu cầu của PTN, PTN có thể gửi các yêu cầu của mình về cho P.TNTT, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế các chương trình TNTT riêng sao cho phù hợp và thuận tiện nhất cho PTN. 
Lên phía trên
Phương thức đăng ký tham gia TNTT tại AOV?
Câu hỏi:
Phương thức đăng ký tham gia TNTT tại AOV?
Trả lời:
Đối với các chương trình TNTT theo kế hoạch năm, AOV quản lý việc đăng ký tham gia dựa trên phiếu đăng ký tham gia. PTN có thể lấy phiếu đăng ký tham gia từ các nguồn sau:
- Liên hệ trực tiếp đến P.TNTT để được gửi Phiếu đăng ký qua e-mail;
- Tìm kiếm và tải về từ website của AOV;
- Đính kèm vào thư mời tham gia TNTT của AOV;
- Thông tin từ các cơ quan chức năng (như các Bộ, các Cục, các Vụ,…).
- Phiếu đăng ký tham gia phải có dấu mộc của công ty.Phiếu đăng ký tham gia có thể gửi cho AOV qua email, fax, hoặc đường bưu điện.
- Hạn chót nhận đăng ký: thay đổi theo từng chương trình cụ thể
Đối với yêu cầu tổ chức chương trình riêng, PTN có thể gửi yêu cầu và thông tin liên hệ cho P.TNTT qua email, fax, bưu điện theo địa chỉ P.TNTT ở Mục 2.3
Lên phía trên
PTN đăng ký tham gia chương trình TNTT như thế nào?
Câu hỏi:
Đối tượng tham gia chương trình TNTT của AOV?
Trả lời:
Tất cả các PTN có đủ năng lực phân tích các chỉ tiêu trong chương trình TNTT đều là đối tượng tham gia chương trình TNTT của AOV
Lên phía trên
Trong các trường hợp nào thì đơn vị tổ chức được quyền cung cấp KQ tham gia TNTT của các PTN mà không cần báo trước cho các PTN tham gia?
Câu hỏi:
Trong các trường hợp nào thì đơn vị tổ chức được quyền cung cấp KQ tham gia TNTT của các PTN mà không cần báo trước cho các PTN tham gia?
Trả lời:
Trong trường hợp PTN tham gia theo sự chỉ định của cơ quan quản lý PTN hoặc đơn vị chủ quản PTN. AOV sẽ cung cấp thông tin PTN tham gia kèm theo kết quả tham gia TNTT của các PTN trực thuộc cơ quan quản lý khi được yêu cầu mà không cần báo trước cho các PTN tham gia
Lên phía trên
AOV bảo mật thông tin của PTN tham gia chương trình TNTT như thế nào?
Câu hỏi:
AOV bảo mật thông tin của PTN tham gia chương trình TNTT như thế nào?
Trả lời:
AOV bảo mật thông tin tham gia TNTT bằng cách:
- Thông tin tham gia TNTT của PTN sau khi đã mã hóa thành mã số PTN sẽ được lưu giữ bảo mật trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của PTN tham gia hoặc theo yêu cầu của Cơ quan chức năng. Đối với AOV, chỉ một số ít nhân sự tham gia vào việc tổ chức chương trình và đã ký các cam kết bảo mật mới được biết thông tin này. Đối với PTN tham gia, AOV chỉ công bố mã số PTN cho người liên hệ tại phiếu đăng ký tham gia.
- Trong suốt quá trình tổ chức chương trình, mã số PTN sẽ được sử dụng như tên gọi của PTN để trao đổi thông tin, biểu diễn kết quả và
đánh giá kết quả tham gia TNTT của PTN.
Lên phía trên
Trong trường hợp PTN cần trao đổi với đơn vị tổ chức về vấn đề kỹ thuật thì liên hệ với ai để được hỗ trợ?
Câu hỏi:
Trong trường hợp PTN cần trao đổi với đơn vị tổ chức về vấn đề kỹ thuật thì liên hệ với ai để được hỗ trợ?
Trả lời:
Khi có các thắc mắc, trao đổi về kỹ thuật PTN có thể liên lạc với P.TNTT theo các cách như đã nêu ở mục 2.3. Chúng tôi sẽ phân loại và chuyển cho Bộ phận kỹ thuật xử lý nếu đó là trao đổi về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp cần thiết, Bộ phận kỹ thuật sẽ liên lạc trực tiếp với khách hàng theo số điện thoại khách hàng cung cấp.
Lên phía trên
Cách liên lạc với bộ phận tổ chức TNTT của AOV
Câu hỏi:
Cách liên lạc với bộ phận tổ chức TNTT của AOV
Trả lời:
Phòng TNTT tiếp nhận các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng bằng đường e-mail, fax, bưu điện hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo các địa chỉ dưới đây:
Phòng Thử nghiệm Thành thạo
Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà nội
Tel: 0242 213 6935
E-mail: ptd@aov.vn
Lên phía trên
Phạm vi năng lực tổ chức TNTT?
Câu hỏi:
Phạm vi năng lực tổ chức Thử nghiệm thành thạo ?
Trả lời:
Lĩnh vực tổ chức:
- Hóa lý;
- Vi sinh;
Đối tượng tổ chức:
- Thực phẩm;
- Thức ăn chăn nuôi;
- Phân bón;
- Thuốc BVTV
- Nước
Lên phía trên
Dịch vụ TNTT của AOV đã được công nhận chưa?
Câu hỏi:
Dịch vụ TNTT của AOV đã được công nhận chưa?
Trả lời:
Dịch vụ TNTT của AoV đã được A2LA - American Association for Laboratory Accreditation công nhận phù hợp với ISO/IEC 17043:2010 vào tháng 12/2018. Chi tiết phạm vi công nhận xem tại đường link sau: Chi tiết file pdf  (http://www.a2la.org/scopepdf/3633-01.pdf )
Lên phía trên
Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là gì?
Câu hỏi:
Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là gì?
Trả lời:

Thử nghiệm thành thạo (TNTT) hay PT (proficiency testing) là phương thức đánh giá năng lực PTN bằng cách so sánh kết quả thực hiện các phép đo hoặc phép thử giữa các PTN trên cùng một mẫu thử hoặc trên các mẫu thử tương tự nhau trong những điều kiện đã được định trước.
Nói cách khác, các PTN khi tham gia một chương trình TNTT sẽ được gửi các mẫu thử như nhau để phân tích một hoặc một vài chỉ tiêu và Ban tổ chức sẽ dựa vào kết quả phân tích này để đánh giá sự thành thạo trong việc thực hiện phép thử đó của PTN.
 

Lên phía trên
Lợi ích của Thử nghiệm thành thạo ?
Câu hỏi:
Lợi ích của Thử nghiệm thành thạo ?
Trả lời:

Đối với PTN:
- Hỗ trợ PTN cam kết và chứng minh các vấn đề về chất lượng;
- Động lực để nâng cao/cải tiến năng lực thực hiện thử nghiệm;
- Hỗ trợ cho việc công nhận/chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng;
- Hỗ trợ PTN nhận diện các vấn đề chất lượng trong thử nghiệm;
- Hỗ trợ PTN đánh giá phương pháp và thiết bị mới;
- Hỗ trợ PTN đào tạo nhân viên;
- PTN nhận được thông tin phản hồi và tư vấn kỹ thuật hữu ích từ ban tổ chức (báo cáo, bản tin, các cuộc hội thảo);
- Một số lợi ích gián tiếp khác: đảm bảo uy tín, bảo vệ, phòng ngừa việc mất danh tiếng do thực hiện thử nghiệm kém.
Đối với các cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý
- Hỗ trợ hoạt động xem xét năng lực thử nghiệm của các PTN trực thuốc;
- Hỗ trợ lựa chọn PTN chỉ định hoặc PTN đối chứng.

Lên phía trên
Các Phòng thử nghiệm có bắt buộc phải tham gia Thử nghiệm thành thạo hay không?
Câu hỏi:
Các Phòng thử nghiệm có bắt buộc phải tham gia Thử nghiệm thành thạo hay không?
Trả lời:

TNTT là một trong những công cụ để kiểm soát chất lượng của các PTN. Ngoài TNTT, PTN cũng có thể sử dụng các công cụ khác để theo dõi năng lực thử nghiệm của mình. Thực tế, theo chính sách của các cơ quan công nhận như BOA của Việt Nam, A2LA, ILAC cũng chỉ dừng lại ở mức khuyến nghị việc sử dụng TNTT để tự theo dõi năng lực thử nghiệm của mình chứ không bắt buộc.Tuy nhiên, do tính khách quan, độc lập và dễ thực hiện của mình nên TNTT ngày càng được các PTN sử dụng rộng rãi hơn là các công cụ đảm bảo chất lượng khác. 

  Ngõ 135 phố Núi Trúc – Quận Ba Đình - Hà Nội
Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam  Tel:  84 4 38464489 (7030)
  E.mail: vncodexoffice@gmail.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây